Välkommen till Rehn F&P

Med mer än 40 års erfarenhet i branschen är vi ett kompetent och flexibelt företag med ett brett sortiment av tjänster inom avfall och transporter. Vi är er partner inom hela sydvästra Finland.

  • Tömning av brunnar och tankar
  • Tömning och rengöring av dricksvattenbrunnar
  • Spolning av avlopp
  • Uthyrning av bytesflak och förvaringscontainer
  • Torrsugning av spån, sand, leca, blåsull m.m.
  • Försäljning samt leverans av sand, sandningsgrus, mylla, krossgrus m.m.
  • Hjullastartjänster
  • Transport av vatten
  • Filmning av avloppsrör i samarbete med Pipesnake